Norges eldste parti runder 125 år

Partiet ble stiftet 28. januar 1884, og står sterkere enn på flere tiår. — Voksne og troverdige, men fortsatt nytenkende og framtidsoptimistiske, konkluderer Venstres gruppeleder på fylkestinget, Harald Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Harald Hove portrett

Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre den sosiale liberalismens kjerne.
– Våre politiske programmer både lokalt og nasjonalt gjenspeiler denne sterke ideologiske tankegangen, konkluderer Hove.

Utkastet til nytt program for neste periode på Stortinget løfter fram tre kjernesaker for partiet:
•Å ta steget over i lavutslippssamfunnet.
•Å bygge kunnskapssamfunnet.
•Å reformere velferdssamfunnet.
– Dette krever en sterk og klar satsing på skole, kunnskap og forskning, forklarer Hove. – Vi må også styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten. Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte borger. Dette krever en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten, understreker han.

Kveldens jubileumsmarkering finner sted i Gamle Logen i Oslo, men også i Bergen blir jubileet markert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**