Avslutt ranet av sentrumsbeboerne

– I alt for mange år har sentrumsbeboerne betalt inn til boligsonefondet uten å få noe igjen for det, sier bystyrerepresentant for Venstre, Anders Skoglund. Boligsonefondet har gjevnlig blitt tappet og pengene brukt på andre formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anders Skoglund

– Dette må det bli slutt på, nå må sentrum få en helhetlig beboerparkeringsplan som kommunen forpliktes til å følge opp.
– I realiteten blir sentrumsbeboerne med bil avkrevd en ekstraskatt, nå må kommunen enten begynne å realisere beboerparkeringsanlegg eller betale pengene tilbake til bileigerne i sentrum, fortsetter Skoglund.

Hans-Carl Tveit

– Venstre vil i forbindelse med bystyrets behandling av garasjeanlegg i Rothaugen fremme forslag om at bystyrets får seg forelagt en helhetlig beboerparkeringsplan med strategi for styrking av boligsonefondet, det sier gruppeleder for Venstre, Hans-Carl Tveit.

– Formålet med en slik plan må være at flesteparten av sentrumsbeboerne får tilbud om beboerparkering i fjell eller undergrunnsanlegg slik at gategrunnen kan frigjøres til andre formål, fortsetter Tveit.

– Alle partiene i bystyret som har vært på styringssiden de siste 20-årene er medansvarlig i denne urettferdige innkrevingen av boligsoneavgift, da må vi alle også være villige til å være med å rydde opp. Denne saken tåler neppe et grundig ettersyn av kommunerevisjonen. Det eneste riktige nå er å vedta en slik beboerparkeringsplan som det følger penger med, avslutter Tveit.

For ytterligere kommentarer, kontakt Anders Skoglund på tlf 97 72 33 05 eller Hans-Carl Tveit på tlf: 91 55 98 16.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**