Fellesmøte for venstrelagene i Nord-Østerdal

Det ble onsdag 21. januar avholdt fellesmøte for styrene i de tre venstrelagene i Tolga, Tynset og Alvdal. Tema for møtet var samarbeid om arrangementer i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Møtereferat fra felles møte for repr. for styrene i venstrelagene i Tolga — Tynset — Alvdal 21.01.2009.

Saker:

1. Initiativ venstreskole i Nord-Østerdal. Interesse og aktuelle tidspunkter.
Enighet om å arrangere både Venstreskolen trinn 1 og trinn 2 felles for Tolga, Tynset og Alvdal i vår. Begge trinnene kjøres samme helg — trinn 1 på fredag og trinn 2 lørdag/søndag. Tolga (v/Svein) tar på seg teknisk arrangement. De melder fra når de har fastlagt datoer og sikret kursledere. Hvert lokallag tar imot påmelding når tidspunkt er klart.

2. Eventuelle felles saker til årsmøtet for Hedmark Venstre. (Tolga har nevnt høyhastighetsbane)
Svein sender ut info på mail fra Norges Vel om høyhastighetsbane. Det registreres at det kan være uenighet om standpunkt blant venstrefolk i regionen. Likevel er det enighet på møtet om at det bør legges fram et forslag om saken på fylkesårsmøtet fordi det er viktig at spørsmålet blir diskutert i Venstre. Forslaget trenger jo ikke ha full oppslutning fra alle i regionen. Svein utarbeider forslag.
De andre forslagene fra fylkesstyret referert — ingen andre forslag fra møtet på uttalelser/vedtak.

3. Eventuelt

Lokal markering av Venstres 125-årsjubileum i Fjellregionen. Forslag om å slå sammen dette med FNs internasjonale miljødag. 5. juni? Tolga/Svein tar initiativ til å danne komite med henblikk på å lage et festarrangement på Tolga.

Temamøter, felles medlemsmøter for regionen. Alvdal (ansv. Anders) arrangerer første om miljø og klima (“Framtida kan bli en ren fornøyelse”, spes. innrettet mot høyhastighetsbane?) i løpet av mars. Bør bestemme en dag snart — fortrinnsvis tirsdag eller torsdag i uke uten politiske møter i kommunene. Alvdal inviterer. Andre saker som kan være tema for slike møter — skole/høgskoleutdanning i regionen, skoleledelse.

Valgkamp. Lagene bør ha et felles møte før sommeren. Vi bestemmer hvem som skal ta det på neste temamøte. Samordne leserinnlegg osv. Intens valgkamp fra august. Bør få toppkandidater oppover i valgkampen.

ref. Anders

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**