Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Se framover med Venstre.

Tolga Venstre

Venstre i Tolga er kommunens eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal, radikal og sosial politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk, som på alle områder skal gi mer til dem som trenger det mest.

Kampen for et godt bygdemiljø er en viktig oppgave for oss.

Tolga Venstre har to representanter i kommunestyret: Odd Arne Skjæret, som er varaordfører og Svein Gjelten Bakken.