Norges eldste parti 125 år

Venstre markerte denne uken sitt jubileum. Partiet ble stiftet 28. januar 1884, og står sterkere enn på flere tiår. Vi er godt voksne og fortsatt nytenkende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre den sosiale liberalismens kjerne. Venstre var det ledende reformpartiet i Norge. Vi la grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

Det går en sentral linje fra 1884 til 2009. Da som nå går vi i spissen for store samfunnsreformer. Utkastet til i nytt stortingsvalgprogram løfter fram tre kjernesaker for partiet i neste periode på Stortinget: Å ta steget over i lavutslippssamfunnet. Å bygge kunnskapssamfunnet. Å reformere velferdssamfunnet.

Dette krever bl.a. en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning. Vi må også styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten. Vi pøser inn penger i helsevesenet og spesielt sykehussektoren uten at køene reduseres tilsvarende. Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte borger. Dette krever en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten. Det gir mer behandling, bedre pleie og omsorg i folks nærmiljø.

Som parti står Venstre sterkere enn på over tretti år. Valgresultatene i 2005 og 2007 på 5,9 prosent er bedre enn samtlige valg siden partisplittelsen på Røros i 1972.

Medlemstallet økte i 2008 for femte år på rad, og med over 7000 medlemmer står vi langt sterkere som organisasjon. Med jubileet denne uken er også den lange valgkampen i gang. Målsettingen er klar: Ni prosent og regjeringsdeltagelse, gjennom en borgerlig regjering med Venstre, Høyre og KrF.

Nordland Venstre
v/leder Berit Woie Berg

Venstre i sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**