Staten må bremse utbyttepolitikken

Staten må ta mindre eller null utbytte i 2009 for å styrke likviditet og egenkapital i en krisetid, sier Venstre-leder Lars Sponheim. – Dette vil være et viktig tiltak som kan legges fram sammen med den nye bankpakken som er varslet 9. februar, mener Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

-Tilbakeholdt overskudd er den beste måten å bygge opp egenkapital på. Staten kan nå sette en viktig standard for hele næringslivet ved å kutte sine krav. Sammen med «bankpakken» 9. februar bør regjeringen instruere Næringsdepartementet om å redusere kraftig eller avstå fra utbytte for 2008, sier Sponheim til Dagens Næringsliv i dag.

25 milliarder
Han viser til at staten tok 25 av i alt 75 milliarder kroner i utbytte fra børsnoterte selskaper for
rekordåret 2007 — utbetalt i 2008. Sponheim leverer nå politisk støtte til DnB Nor-sjef Rune Bjerke og til Telenors Jon Fredrik Baksaas. Begge har meldt om kraftig redusert utbytteutbetaling fremover.
— En krisetid vil gjøre mange aksjonærer ekstra sugne på utbytte fremover. Staten har tidligere krevd skyhøye utbytter fra sine selskapsinteresser. Mange andre har kunnet gjemme seg bak statens utbyttekrav. Nå kan staten bidra til å sette en annen standard. Mindre utbytte kan hjelpe på selskapenes likviditet og deres evne til å holde på folk og satse på nyinvesteringer i en krisetid, sier Sponheim.

Flere virkninger
Venstre-lederen mener regjeringen knapt kan hevde at staten får akutte likviditetsproblemer
dersom utbyttekravene bremses.
— Pengene kan hentes inn igjen siden, sier han. Dessuten mener Sponheim utbyttemoderasjon i milliardklassen fra statens side kan «smitte» til andre aksjonærer, og kan gi andre, gunstige effekter i en krisetid.
— Dette kan legge press i retning av et mer moderat lønnsoppgjør kommende vår. 2008 var tross alt et godt år for svært mange. Derfor kan lønnskravene kommende vår bli høye. Reduserte utbyttekrav kan bidra til større moderasjon. Dette kan hjelpe bedriftene til å opprettholde og eventuelt bygge ut virksomheten, sier Sponheim. Venstre mener i tillegg regjeringen bør vurdere å lempe på de skattemessige verdifastsettelsene av selskapene i forbindelse med de kommende kredittiltakene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**