– Uakseptabelt å måtte vente

Harald Hove, gruppeleder for Venstre fylkestingsgruppe, mener det er uakseptabelt med de lave ambisjonene til regjeringen når det gjelder Bergensbanen. – Venstre mener strekningen Bergen-Voss må være førsteprioritet for regjeringen i tiden framover, understreker Hove. – Vi har ikke tid til å vente i mange år på å få en bedre togbane mellom Norges to største byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Harald Hove portrett

Venstre har tidligere utfordret regjeringen til en kraftsatsing på en mer moderne jernbane.
– Jernbanen er viktig for konkurransedyktige bedrifter i store deler av Norge, og spesielt på Vestlandet, understreker Hove. – Venstre har understreket gjentatte ganger at Bergensbanen må være et av de viktigste satsingområdene innenfor samferdselssektoren de neste årene, og da holder ikke 69 millioner til jernbane, slik regjeringen har i sin krisepakke. Vi må komme igang med de større prosjektene som er klare, som dobbeltspor mellom Bergen og Arna og sterkere utbedringer mot Voss, påpeker han.

Dobbeltspor kan påbegynnes nå
– Et dobbeltspor Arna-Bergen er et tiltak som vil gi mulighet for flere avganger i lokal- og godstrafikken. Byggingen kan starte allerede i 2008. Dette er et prosjekt som også vil være positivt for Bergen, utdyper Hove.

Kortere reisetid det viktigste
– Kortere reisetid på strekningen Voss-Bergen vil knytte kommunene langs Bergensbanen nærmere Bergen for å i større grad bli en del av samme bo- og arbeidsregion. Dette kan gi rom for økt næringsutvikling og befolkningsøkning i distriktskommuner som Voss og Vaksdal, noe som ville vært viktig med dagens avslutter han.

Bakgrunn for saken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**