Venstres Bergen om 25 år

Venstre, Norges eldste parti fyller 125 år 28. januar og i Bergen har partiet eksistert enda lengre. Historien viser oss at det desverre ofte er for lett å ty til kortsiktie løsninger i politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dagens finanskrisetider viser at det er stort behov for et liberalt parti med langsiktige visjoner for Bergen de neste 25 år. Johan Ludvig Mowinkel er en av de største og mest visjonære politikere Bergen og Norge har fostret, og vi tror at han glatt kunne stilt seg bak noen av visjonene Bergen Venstre har for byen vår fram til partiets 150-årsdag i 2034.

Med en fast hånd rundt roret ser vi for oss:
• at bruken av ufornybar naturgass og diesel i kollekvtivtransportsektoren er avviklet og energibehovet dekkes av ren og klimanøytral energi.

• Det går an å bo i Bergen sentrum uten behov for bil for å dekke sine daglige behov. Bybaneutbyggingen har frigjort bussmateriell til flere steder som effektiviseres ved legge restriksjoner på bruk av privatbil og parkering .

• Bergensregionen er turistdestinasjon nummer én i landet. Ikke bare ved at man verner om naturområdene, men også ved at man satser tungt på de urbane kulturgledena og at Sandviken og Vågsbunnen kommer med på UNESCOs Verdensarvliste.

• Bergen i sannhet er et mulitkulturellt mini-New York. En kraftig strategisk økning av kulturbudsjettet i byen gjør at nye landsmenn opplever byen som den med de beste mulighetene i landet.

• at nye deler av Bergen er topp-moderne på alle fronter med tanke på arktitektur, transportløsninger og næringer.

• Bergen er på verdenskartet i forskningssammenheng innenfor utvalgte fagfelt som f.eks økonomiske- og marine fag.

• Bergenregioen er den mest attrikive landsdelen for nye bedrifter å etablere seg ved å ha god og pålitelig infrastruktur og de beste lokalitetene for næringsvirksomhet.

• Bergenske skoler skal ha de beste resultatene i landet. Derfor skal vi satse på lærerkvalitet framfor økede timer og obligatoriske SFO-ordninger.

• Ruspasienter og ungdommer blir prioritert i helsekøen og skal ha landets beste og mest individuelt rettede behandlings og helsetilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**