Vil ha helseundersøkelse for oljearbeidere

Dagbladet melder om mange tilfeller av kreft og nerveskader blant oljearbeidere i Nordsjøen.
Venstres Andre N. Skjelstad er svært bekymret og vil ha en omfattende helseundersøkelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Venstre ser med bekymring på de helseskadene som så mange av olje — og plattformarbeiderne har fått. Det er på tide at oljearbeidernes helsetilstand blir vurdert som helhet og ikke bare at enkelte blir undersøkt, sier Venstres André N. Skjelstad til Dagbladet.

Både Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt mener i følge Dagbladet at antallet tilfeller er oppsiktsvekkende og at det bør undersøkes nærmere.

-Det har vært for mange helseskader uten at man har gjennomført en skikkelig helseundersøkelse, sier Skjelstad.

 Venstre vil kartlegge helseskader blant ansatte i Nordsjøen.

Venstre vil kartlegge helseskader blant ansatte i Nordsjøen.
Foto: Luth

Kartlegge helseskader
Venstre vil nå vurdere å fremme et forslag på Stortinget om å kartlegge helseskadene.

– Det er foruroligende med en slik tilsynelatende overhyppighet av kreft, og hvis dette stemmer så er det helt nødvendig at det undersøkes nærmere, i tillegg bør man se nærmere på MS saken på Stattfjord, avslutter Skjelstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**