Agenda styremøter 2009

Styremøtene i Re Venstre har følgende faste agenda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1. Referat fra forrige møte
2. Gruppeleder sin halvtime
3. Post siden sist
4. Saker for hjemmesiden
5. Aktuelle saker
6. Eventuelt

Under posten aktuelle saker kommer f.eks planlegging av medlemsmøter, opplæring, miljøverndagen og valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**