Årsberetning 2008

Årsberetning fra sekretæren i Re Venstre for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Elin Berg Schmidt

Foto: Privat

Status 2008
Styre- og lagsmessig har 2008 vært et år med lav aktivitet i Re Venstre. Kommunestyrerepresentanten er engasjert, men de aktive i laget er få og med begrenset engasjement.
Sekretærens hjertesukk: Skal Re Venstre kunne fungere som et politisk verksted med aktivitet innad og utad, og ikke bare være en organisasjon på papiret, trenger vi rekruttering av personer med politisk interesse, tid og engasjement.

Medlemsmassen er uendret fra forrige år, per 31.12. på 12 medlemmer. Et medlem flyttet ut av kommunen, mens vi har fått et nytt medlem registrert hos oss, men som meldte seg inn i Venstre sentralt.
Kassabeholdningen var per 31.12 på 11.176 kr.

Styret har i 2008 bestått av:

Leder: Ulf Lund Halvorsen
Nestleder: Gerd-Eva Holtung
Sekretær: Elin Berg Schmidt
Kasserer: Ole Hans Lunde
Studieleder: Solveig Myrstad
Styremedl.: Bent Sørsdal og Pål-Arild Simonsen

Representasjon:
Viser til forrige årsberetning, da det ikke er endringer innen representasjon til råd og utvalg.

På Vestfold Venstres årsmøte i Stavern i februar stilte Gerd-Eva, Ulf og Elin.
Gerd-Eva satt i Vestfold Venstres nominasjonskomité til Stortingsvalglista for 2009.
Pål-Arild og Elin ble av kulturetaten i Re bedt om å stille på et arbeidsmøte i september i forkant av revidering av kulturplanen.
Ulf stilte på flere møter sammen med Venstrelag i vårt område som sogner til Tønsbergs Blad (Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Andebu, Stokke, Re).
Solveig og Elin representerte Re Venstre på en fylkessamling i Holmestrand 11.10.
I oktober stilte Ulf opp for Re Venstre i forbindelse med TV-aksjonen.
Gerd-Eva og Elin stilte i slutten av november som delegater fra Re på nominasjonsmøtet til Vestfold Venstres stortingsvalgliste.

Lokallagets aktivitet:
Styret har avholdt 5 styremøter, hvorav 2 per telefon.
I april inviterte vi medlemmene til et møte med pleie-/omsorgstjenesten i Re. Vi besøkte Våle Sykehjem, Vestjordet, Våletun, Krakken og Brår.
Solveig overtok ansvaret for Re Venstres hjemmeside og gikk på kurs med Kåre Pettersen i Vestfold Venstre.
Det ble sendt mail til våre sympatisører som ikke er medlemmer med en mild henstilling om å bli medlemmer (samt link til dette på Venstres hjemmesider).
Medlemmene ble oppfordret om å gå på møte 7.10. med tema "bioenergi fra landbruket i Re" i regi av Bondelaget og Skogeierforeningen i Re.
"Velkomstmail" ble sendt til nytt medlem.
Medlemmene ble invitert til å være med på å komme med innspill i forbindelse med at Venstre sentralt utarbeider nytt Stortingsvalgprogram. Solveig og Elin oversendte forslag til endringer til Vestfold Venstre/Venstres hovedorganisasjon.
Medlemmene ble invitert til å velge delegater fra Re Venstre til Vestfold Venstres nominasjonsmøte til Stortingsvalgliste fra Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**