E-18 utbyggingen i Vestfold og bruk av almanakk

Vi har fra samferdselsministeren og hennes departement kunnet både høre og lese om at midler til anleggsstart av strekningen Sky — Langangen på E 18 ville kunne starte før sommeren 2009. Eller?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vei

Dette ble senest uttalt av Liv Signe Navarsete i et innslag på Dagsrevyen fredag 9. januar i år.

På samferdselsdepartementets egne sider kan vi 9. januar 2009 lese "Som døme på tiltak som no vert framskunda kan nemnast E18 Sky — Langangen (Vestfold og Telemark)"

Da tiltakspakken fra regjeringen ble presenteret mandag 26. januar kunne vi høre om at anleggstart av den samme omtalte veistrekningen nå var fremskyndet med anleggstart høsten 2009.
Det må da være lov å spørre om det er noe galt med den kalenderen samferdselsministeren benytter i sin planlegging.

I et normalår kommer sommer før høst, og det samme gjelder vel også i et valgår ..

Vear, 2. februar 2009
Kåre Pettersen
Hovedutvalgsmedlem samferdsel og næring i Vestfold

Til hovedutvalgets møte 4. februar har Venstre bedt om å få en status fra administrasjonen ut fra deres kjennskap til saken om framdrift i byggingen og ferdiggjøringen av E 18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**