– Bruk Statens Pensjonskasse til å løse kredittkrisen

For å løse kredittkrisen bør Statens Pensjonskasse tilføres 100 milliarder kroner, foreslår Venstre. -Da kan pensjonskassen sørge for obligasjonslån til norske bedrifter. Samtidig sikres det at de få store norske bankene får reell konkurranse på viktige områder.
Dessuten sikrer vi på denne måten fondsoppbygging for statens store pensjonsforpliktelser, sier Venstre-leder Lars Sponheim. Sponheim har i dag sendt brev til både statsministeren og finansministeren hvor disse forslagene utdypes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Dagens Næringsliv skriver lørdag om Venstres egne kredittkriseforslag, som Sponheim ber finansministeren og regjeringen vurdere i forbindelse med bankpakken som skal komme 9. februar.

Columbiegg
Venstre og Sponheim kaller partiforslaget et columbiegg som kan løse kredittkrisen, et pensjonsproblem og begrense “kjepphøye” bankers makt. Derfor mener han opprusting av Statens Pensjonskasse (SPK) er bedre enn tidligere forslag om å benytte Folketrygdfondet til å håndtere statlige obligasjonslån til bedriftene.
– Staten Pensjonkasse betaler årlig ut 15-16 milliarder kroner i pensjoner. Årets premieinnbetalinger er åtte-ni milliarder. Resten må dekkes direkte av statskassen. En “vanlig pensjonskasse” ville hatt 330 milliarder kroner i fondsavsetninger for å dekke fremtidige forpliktelser, sier Sponheim.

Han ønsker nå å starte fondering også for SPK. Venstre foreslår derfor at 100 milliarder av de rundt 180 milliardene som er forventet overført til oljefondet i 2009, i stedet sendes til SPK.
Deretter skal SPK etter vanlige prinsipper for forvaltning, risiko og avkastning plassere midlene i det norske obligasjonsmarkedet.
Dette mener Sponheim og Venstres økonomer vil være en kraftig hjelp i dagens situasjon hvor kredittflyten er kraftig bremset opp – og hvor et hovedproblem er et tørt obligasjonsmarked der særlig større bedrifter vanskelig får fornyet sine lån.

“Jekke seg ned”
For sparebankene foreslår Venstre samtidig en midlertidig ordning med kapitaltilførsel i form av “prefererte grunnfondsbevis” – emittert mot staten som motpart. Partiet vil gi slike grunnfondsbevis fulle rettigheter, men prioritet etter ordinære og med maksimalt 40 prosent av stemmene.
– Vårt forslag kan bidra til å trygge pensjonssystemet. På sikt kan pensjonskassen klare seg uten årlige bevilgninger. Det skapes et nytt tilbud i det norske utlånsmarked for obligasjonslån. Dessuten kan de store bankene – som det er blitt svært få av – godt jekke seg ned litt ved at det sikres konkurranse her. Det ligger både maktspredning og risikospredning i dette, sier Lars Sponheim.

Brev til statsministeren
Venstres leder har i dag også sendt brev til statsministeren og finansministeren hvor forslaget utdypes. Sponheim ber i brevet om at Venstres forslag vurderes før den endelig "bankpakken" legges fram neste mandag. Les brevet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**