– Flere og bedre lærere framfor heldagsskole

NRK melder at det fra i fjor til i år er blitt 8 flere undervisningsårsverk i offentlig norsk grunnskole. Venstre mener det skyldes regjeringens grunnleggende feilprioritering i skolepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Samtidig utvider regjeringen skoledagen, og SV gjentar sine løfter om skolemat. Det er hårreisende. Når skal regjeringen skjønne at de må prioritere det viktigste først, nemlig lærerne, spør Venstres skolepolitiske talsmannh Odd Einar Dørum.

– Venstre er tydelige i sine prioriteringer. Man kan ikke øke antallet skoletimer med lærere som ikke finnes, sier Dørum.

 Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud.

Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud.
Foto: Luth

Skolen et sted å lære
SV står for en grunnleggende feil prioritering i skolepolitikken når de vil prioritere heldagsskole fremfor å sikre flere og bedre lærere.

– Venstre mener at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud. Det er grunnleggende for oss, understreker Dørum.

Kvalifiseringsstipend
Venstre mener det er et åpenbart behov for en nasjonal og helhetlig plan for å rekruttere nye lærere, og i større grad beholde eldre lærere.

– Staten må også legge forholdene til rette for å få nye yrkesgrupper inn i skolen, bl.a. kan flere økonomer og ingeniører bli lærere. De har kompetanse som skolen kan trenge. Men nye yrkesgrupper trenger selvfølgelig pedagogisk tilleggsutdanning, før de kan jobbe som lærere. Her mener vi staten kan bidra gjennom å utbetale stipender for å ta tilleggsutdanning innenfor pedagogikk, sier Dørum.

 Venstre vil ha en rekrutteringsplan flere og bedre lærere.

Venstre vil ha en rekrutteringsplan flere og bedre lærere.
Foto: Microsoft

4-punkts rekrutteringsplan
Dørum vil nå ha en egen rekrutteringsplan for lærere basert på følgende 4 punkt:

1. Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker: Etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend.

2. Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode lærere og sikre kompetanse det er behov for i skolen. Innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole.

3. Rekruttering av nye lærere: Gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere. Endre og utvide allmennlærerutdanningen til fem år.

4. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**