Fungerer Drangedal kommunestyre?

Drangedal kommunestyre hadde sitt siste møte 16. desember 2008. Der presenterte ordføreren møteplanen for 2009 med bare tre kommunestyremøter i vårhalvåret, der det første møtet var først 10. mars. Dersom et kommunestyre skal fungere som et aktivt kollegium kan det ikke være nesten tre måneder mellom møtene. På et møte i februar kunne både skoledebatt og regjeringens krisepakke vært viktige temaer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1. Ordføreren vil ikke ha skoledebatt.

I møtet 16. desember tok Venstre opp igjen et forslag fra møtet i mars om en bred skoledebatt i kommunestyret.

Ikke en debatt om skolestruktur, men en debatt som tok opp politikernes rolle og ansvar som skoleeiere, noe både KS og Utdanningsforbundet oppfordrer kommunene til å sette på dagsordenen.

I begynnelsen av desember sendte KS ut en invitasjon til kommunene om deltakelse i et prosjekt med tittelen: “Hvordan lykkes som skoleeier?” I invitasjonen til kommunene skriver KS: “En viktig målsetting med prosjektet er å involvere lokalpolitisk kompetanse, og å skape engasjement og kunnskap om skoleeierrollen blant lokale folkevalgte.”

Det var akkurat det som var hensikten med forslaget fra Venstre. Det er svært skuffende at ordføreren ikke er interessert. Venstre etterlyste saken i siste formannskapsmøte, men en slik debatt i kommunestyret ble da avvist av ordføreren. Hvorfor stemte ikke da ordføreren og Arbeiderpartiet mot forslaget både i mars og desember når de ikke vil gjøre noe med det?

Slik forslaget var formulert gikk det klart fram at debatten i kommunestyret ikke skulle basere seg på et saksframlegg fra administrasjonen. Ordføreren kunne ha skaffet en innleder t.eks. fra KS for å bevisstgjøre kommunestyret på sitt ansvar for utviklingen av skolene i bygda.

Kommunestyret bør ikke bare ha drøftinger med utgangspunkt i sakspapirer fra administrasjonen, men også selv ta initiativ og legge opp til slike debatter som Venstre forgjeves har prøvd å få til.

2. Regjeringens krisepakke:

På møtet i desember visste ordføreren at det ville komme en “krisepakke” fra regjeringen 26. januar. Da burde det vært satt av tid til kommunestyremøte tidlig i februar for å drøfte og vedta Drangedals prioritering av de ekstra midlene, som utgjør ca. 4,8 mill.

Ola Nesland
Drangedal Venstre

Innlegget står på trykk i Kragerø Blad HER>>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**