Til innhold
FOTO: Vebjørn Stigen Helland

Frihet og muligheter!

Drangedal Venstre

Det liberale og grønne alternativet.

For Venstre handler politikk om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som tar vare på oss når vi trenger det.

I det gode velferdssamfunnet er menneskene mye viktigere enn systemene. Derfor vil Venstre finne rettferdige løsninger som er tilpasset den enkelte sine evner og ambisjoner.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag.

Derfor er Venstre på lag med framtida

Drangedal Venstres viktigste saker

 • Helse & velferd

  –Videreutvikle frisklivssentralen

  –Redusere ufrivillig deltid/øke grunnbemanningen

  – Ja til faste fulle stillinger

  –Opprettholde et godt tilbud for eldre og pleietrengende

  -Satse på forebyggende tiltak

 • Skole & Barnehage

  –Frede dagens skolestruktur og barnehagestruktur

  –Øke antall lærlingeplasser

  –Sikre gode uteområder ved nye Kroken barnehage

  –En skole som prioriterer forebyggende arbeid mot mobbing.

 • Infrastruktur

  -Videreføre satsingen på kommunale veier

  –Utbedring av bruer og flaskehalser på fylkesveiene

  –Gang og sykkelstier med lys i tilknytning til oppvekstsentra

  –Økt tilskudd til boligbygging

  –Tilrettelegge for tiltak som øker folketallet

 • Næring & Miljø

  –Støtte opp om, og videreutvikle lokalt næringsliv

  –Sørge for gode rammebetingelser for primærnæringene

  –Legge til rette for økt foredling av tømmer

  –Satse på næringshage og styrking av næringsfond

  –Støtte utvikling av industriområde på Fikkjebakke

 • Ungdom & Frivillighet

  –Videreutvikle fritidstilbudet i samarbeid ungdomsråd og frivillighetssentral

  –Videreføre tilskuddsordningen til lag og foreninger