Styret i Grünerløkka Venstre 2009-2010

Følgende personer ble valgt til styret i Grünerløkka Venstre for perioden 2009-2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Leder: Kjetil Eritzland
Nestleder: Frode Fjeldstad

Medlemmer:
• Brigitte A. Alnæs
• Kyrre Holm
• Ragnhild Ouren

Varamedlemmer:
1. Pål Moen
2. Atle S. Reigstad
3. Terese Kolberg
4. Arne Foght Bergby
5. Jørgen Wahlberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**