Video: Vil ha prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo

Venstres Ola Elvestuen mener vi nå må komme i gang med et prøveprosjekt med heroinassistert behandling i for eksempel Oslo for noen av tyngste rusavhengige som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Video fra TV2: Se Venstre vil ha prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo eller hele saken på tv2nyhetene.no.

 Mer enn 200 rusavhengige dør av overdoser hvert år.

Mer enn 200 rusavhengige dør av overdoser hvert år.
Foto: Microsoft

Venstres helsepolitiske talsmann Gunvald Ludvigsen og Ola Elvestuen dro i slutten av januar for å se nærmere på heroinassistert behandling og metadon/subutex i Zurich og Frankfurt. Akkurat nå er helseminister Bjarne Håkon Hanssen i Sveits for lære mer om heroinassistert behandling.

Krever handling
Venstre mener det nå at det er på tide å slutte å prate og begynne å handle. Som første parti foreslår Venstre å innføre et prøveprosjekt med gratis heroinpreparater til de tyngste brukerne.

– For denne gruppen trenger vi et tilbud, og da må vi gjøre som i Tyskland og i Sveits, og gjøre forsøk med heroinassistert behandling, sier 2. nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, til TV 2 Nyhetene.

– Vi må slutte å innbille oss at fullstendig rusfrihet er mulig for alle. Vi må se på behandling med diamorfin som en mulighet til for å få flere til å komme i kontakt med hjelpeapparatet. Troen på fullstendig rusfrihet for alle er et hinder for å gjøre noe med situasjonen vi har i dag, hvor mer enn 200 mennesker dør av overdose hvert år, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Ikke for alle
Heroinassistert behandling passer naturligvis ikke for alle heroinavhengige. I Sveits har man et sted mellom 25.000 — 30.000 heroinavhengige, og det er 1300 som er med i programmet for heroinassistert behandling med utdeling av diamorfin. Cirka 16.000 får metadon eller subutex.

– Helsevesenet må imidlertid kunne gi tilbud til alle rusavhengige, også de som ikke greier behandling med subutex og metadon innenfor de systemene som finnes i dag. Vi må tilnærme oss rusavhengige i vissheten om at dette er enkeltpersoner som trenger ulike løsninger og ulik behandling på lik linje med andre pasienter, sier Elvestuen.

 Elvestuen vil ha tilbud til alle rusavhengige.

Elvestuen vil ha tilbud til alle rusavhengige.
Foto: Audun Heskestad

– Det er her heroinassistert behandling kommer inn, som et virkemiddel til for å få folk i kontakt med behandlingsapparatet og for å gi enkeltpersoner et bedre og mer verdig liv, sier Elvestuen.

Grønt lys fra helseministeren?
Venstre foreslår at behandling med diamorfin må skje i klinikk og det må være oppfølging med terapi, behandling av følgesykdommer, en stabil boligsituasjon, og aktiviteter som jobb eller studier.

– Det er mulig for en del, det vet vi fra Sveits, avslutter Elvestuen som ber helseministeren gi grønt lys for et prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**