Vil styrke vilkårene for Rygge lufthavn

Moss Lufthavn Rygge forskjellsbehandles ved at det er innført et tak for antall årlige passasjerer. – Denne lufthavnen er den eneste større norske flyplass med slike begrensninger. Venstre vil derfor endre konsesjonen for Moss Lufthavn Rygge, uttaler Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saken er igjen aktuell i forbindelse med behandlingene av et forslag i Stortinget i dag om å heve passasjertaket og tillate forsinkede landinger utenom ordinær åpningstid. Venstre støtter forslaget.

– Det er en oppfølging av de innspillene vi har fått fra lokalt hold. Flere har etterlyst en åpen debatt og en demokratisk prosess knyttet til en ny søknad om ny konsesjon for Rygge lufthavn med de vilkår lufthavnen mener er nødvendige for en sunn drift, legger Tenden til.

Rygge lufthavn har vært på randen av konkurs. Eierne mener begrensningene i konsesjonen truer videre drift ved flyplassen.

– Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn Rygge er viktige i et samspill med landets hovedflyplass Gardermoen. Dessuten er det miljømessig fornuftig at folk i Østfold og Vestfold slipper å reise helt til og fra Gardermoen når de skal reise, påpeker hun

– Jeg har forventninger til at samferdselsministeren følger denne saken opp på en skikkelig og åpen måte, til tross for at det åpenbart er sterk indre uenighet i regjeringspartiene, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**