Vellykket årsmøte i Rogaland Venstre

Rogaland Venstre arrangerte sitt fylkesårsmøte i Sandnes sist helg. Rundt 80 delegater var samlet til blant annet behandling av nytt stortingsvalgsprogram. Haugesund Venstre stilte med sju delegater på årets fylkesårsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det var en engasjert forsamling som tok del i behandlingen av Venstres nye stortingsvalgsprogram. Haugesund Venstre hadde levert flere forslag til endringer og tillegg til programmet og største delen av dem fikk tilslutning fra fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøtet fattet også flere politiske resolusjoner, blant annet i tilknytting til CO2 rensing av gasskraftverket på Kårstø. Venstre krever at regjeringen nå iverksetter CO2 rensing ikke bare av gasskraftverket, men også av andre utslippskilder på Kårhttps://www.venstre.no/img/photos/source/404_thumb.jpgstø.

Tore Nilsen

Tore Nilsen

Haugesund Venstre er godt representert i styret i Rogaland Venstre. Foruten Svein Abrahamsen, som ikke stod på valg i år, ble Tore Nilsen gjenvalgt som organisatorisk nestleder for de neste to åra. Valgkampen til høsten vil være den største og viktigste oppgaven for det nye fylkesstyret dette året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**