Ber statsråden svare for NAV-rot

NRK meldte i går at NAV har fått en ekstrautgift på 100 millioner kroner i år på grunn av økte pensjonskostnader.— Jeg forventer at arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen griper inn, sier Venstres sosialpolitiske talsmann. Venstre, Høyre, Frp og KrF har i dag forlangt at Andersen forklarer seg for Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Flere uheldige forhold i NAV er avdekket den siste tiden. I går avdekket NRK at ledelsen i NAV har visst om en ekstraregning på 100 millioner kroner til Statens Pensjonskasse, uten at de har varslet Arbeids- og inkluderingsdepartementet før inntil nylig. NAV har fått ekstra bevilgninger for å redusere saksbehandlingstiden, samtidig øker antall saker som ikke blir behandlet innen de tidsfristene etaten har satt for seg selv. I tillegg nedbemannes NAV-kontorer i en tid der ledigheten øker.

 - Situasjonen i NAV er urovekkende. Det er regjeringens ansvar at NAV er i stand til å håndtere den økende ledigheten, sier Skjelstad.

– Situasjonen i NAV er urovekkende. Det er regjeringens ansvar at NAV er i stand til å håndtere den økende ledigheten, sier Skjelstad.
Foto: Rune Kongsro

Må ryddes opp
– Forholdene er graverende. Nå må vi få klarhet i hva statsråden har visst og på hvilket tidspunkt han hadde opplysninger om NAVs ekstraregning. Da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2009 ble det ikke gitt noen form for informasjon om dette. Statsråden sitter med ansvaret og det er på tide med en opprydding i NAV, sier Venstres André N. Skjelstad.

Venstre, Høyre, Frp og KrF har i dag sendt brev til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap), der de forlanger at han informerer Stortinget om forholdene.

 Venstre ber arbeids- og inkluderingsministeren om en forklaring i Stortinget på forholdene i NAV.

Venstre ber arbeids- og inkluderingsministeren om en forklaring i Stortinget på forholdene i NAV.
Foto: © Stortinget/foto: Yvonne Haugen

– Stadige rapporter om nedbemanning ved NAV-kontorer gir ikke inntrykk av at de er i stand til å håndtere den store mengden av arbeidssøkere som kommer på toppen av allerede store arbeidsoppgaver. Det er regjeringens ansvar at NAV er i stand til å håndtere den økende ledigheten, understreker Skjelstad.

Alvorlig situasjon
– Det er svært fristende å mene at hoder burde rulle her. Når vi ikke krever det så er det fordi vi mener at styringssituasjonen i NAV er så alvorlig, at Dag Terje Andersen nå må sette alt inn på skape ro blant ansatte og sørge for tilstrekkelig midler til overtid slik at køene blir tatt unna. Nedbemanningen særlig i Oslo må avsluttes, der situasjonen nå er meget alvorlig for både brukere og ansatte.

– NAV må slutte med å konsentrere seg mest om systemer og bruke mer av ressursene på å møte brukere, og sørge for at de får god behandling. Dette er et styringsansvar som må komme fra toppen, avslutter Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**