Blasfemi i Spørretimen

I dagens spørretime i Stortinget måtte senterpartileder Liv Signe Navarsete svare for helomvendingen i saken om den omstridte blasfemiparagrafen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres Lars Sponheim startet ballet ved å spørre henne om hun hadde lært noe etter tumultene rundt forslaget til ny straffelov.

– Jeg tar selvkritikk for at vi ikke har gjort godt nok forarbeid. Det er viktig å lytte til den offentlige debatten. Dette har vi gjort og jeg ber om respekt for dette, sa Navarsete som svar på Sponheims spørsmål.

Da Sponheim ikke var fornøyd med svaret gjentok han:

– Har du fått en anerkjennelse for at dette skal prøves i det offentlige rom? Det er en tid for debatt og en tid for beslutning. Her har man tatt en beslutning i lukket rom – har statsråden lært? spurte Sponheim.

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

– Jeg trodde det lå i det svaret jeg ga at jeg har den største respekt for debatt i det offentlige rom. Det er med på å forme meninger og samfunnet vårt. Ja jeg tar lærdom. Heldigvis er jeg ennå i stand til å lære, sa Navarsete.

Begrensning av ytringsfriheten
Lars Sponheim i Venstre er kritisk til at regjeringen har tatt initiativ til en begrensning av ytringsfriheten.

– Regjeringen er svekket, den kan ikke håndtere de vanskelige sakene – menneskerettigheter. Dette dreier seg jo om ytringsfrihet. Regjeringssjefen mente at en så avgjørende sak ikke skulle drøftes i Stortinget. Han sa at debatten er slutt og beslutningen var tatt, det var bare å være stemmekveg for representantene på Stortinget, sier Sponheim til TV2Nyhetene.

Han er også svært kritisk til senterpartileder Liv Signe Navarsetes svar da lovforslaget kom på banen i spørretimen på Stortinget.

– Du hørte begrunnelsen hennes for dette. Hun sa at forslaget ikke var blitt forstått. Forslaget var så genialt og komplisert at vanlige folk ikke forstår det. Det er en forakt for demokrati og Stortinget som skal hefte ved regjeringen og som man skal huske på, sier Sponheim.

Video: Se opposisjonens reaksjon på Regjeringens håndtering av blasfemisaken på TV2Nyhetene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**