Blindspor om lekser

Utdanningsdirektør og tidligere stortingsrepresentant for SV Kjellbjørg Lunde vil droppe lekser i skolen ifølge Bergens Tidende. Venstre mener at det er et blindspor og at det vil føre til mindre læring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det er mange gode løsninger i samfunnet som ikke er lovregulerte, og det er et blindspor om den skolepolitiske debatten skal reduseres til spørsmålet om elevene skal ha lekser eller ikke. Dette er venstresida som prøver seg på omkamp, og Kjellbjørg Lunde som opptrer som politiker — ikke som utdanningsbyråkrat, sier Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum

– Det er et paradoks at regjeringen på mandag denne uken presenterte en "satsing" på lærerne mens dagens utspill går i stikk motsatt retning, sier Dørum.

Kunnskap
Dørum reagerer på utdanningsdirektør og tidligere SV-topp Kjellbjørg Lundes utspill om å fjerne lekser i skolen. Lunde anfører i dagens Bergens Tidende at det ikke finnes lovhjemmel for å gi hjemmelekser.

 Venstre vil beholde lekser i skolen.

Venstre vil beholde lekser i skolen.
Foto: Microsoft

– Venstre er tydelige på at lekser har en viktig rolle og er en svært innarbeidet praksis i norsk skole. Foruten læringen lekser gir elevene i forhold til det å disponere tid, tilegne seg kunnskap og arbeide selvstendig er lekser svært viktige i forhold til hjem-skole samarbeidet. Dersom det er slik at lekser fører til sosiale forskjeller må vi ta debatten om hvordan vi bedre kan systematisere arbeidet med lekser fremfor å kreve at leksene skal forsvinne, sier Dørum.

– Det er avgjørende at leksene følges opp i skolen for å ha en funksjon. Derfor må både leksehjelps-tilbudet og samarbeidet mellom hjem-skole må videreutvikles. Målrettet innsats på disse områdene er avgjørende for at leksene skal oppfattes som relevante og viktige av elever, foreldre og lærere, understreker Dørum.

– Venstre er imidlertid sterkt i mot SVs forslag om å slå sammen undervisning og SFO og å utvide skoledagen. Det er både feil prioritering av ressurser og ikke minst en statlig overstyring som visker ut skillet mellom skoletid og fritid — samt foreldrenes rolle, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**