Skal ulovlige innvandrere få helsehjelp?

I forrige uke ble det kjent at Kirkens Bymisjon i Oslo vil åpne helsesenter for illegale innvandrere. Flertallet av de politiske reaksjonene har avslørt en skremmende uvitenhet og manglende humanitet i partier som H, FrP og AP. Heldigvis har både legeforeningen og kronprinsesse Mette-Marit vist en rakrygget holdning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mange mener et slikt helsesenter vil gjøre det mer attraktivt for papirløse innvandrere å oppholde seg i Norge, og at det vil bli oppfattet som en legalisering av ulovlig innvandring. Jeg synes det er naivt å tro at noen av disse innvandrerne reiser tilbake til hjemlandet sitt kun for å få helsehjelp. Nei, alternativet er for de fleste at de går med ubehandlet sykdom. Det kan igjen føre til spredning av smittsomme sykdommer i samfunnet. All erfaring viser at kunnskap og god kontakt med helsevesenet er den beste beskyttelse mot smitte, det virker mye bedre enn å stikke hodet i sanden og nekte å se problemet.

Det humane aspektet tilsier også at vi må hjelpe dem som trenger det så lenge de oppholder seg i Norge. Dagens lovverk gir helsevesenet plikt til å gi akutt livreddende hjelp til alle som henvender seg, men mange alvorlige og potensielt livstruende sykdommer kommer ikke innunder retten til akutt nødhjelp. Mange ulovlige har HIV, tuberkulose, psykiske lidelser og andre alvorlige sykdommer som ikke gir rett på helsehjelp. Også mindre infeksjoner, svangerskap etc kan utvikle seg til alvorlige komplikasjoner dersom det ikke gis mulighet til medisinsk tilsyn og oppfølging ved behov. Det er sannsynlig at flere papirløse flyktninger har dødd av sykdom i Norge, både fordi mange ikke tørr å oppsøke legehjelp av frykt for utkastelse, og fordi mange ikke har fått behandling i tide.

Venstre vil arbeide for et helsevesen der de Hippokratiske prinsipper gjelder; alle skal ha samme rett til behandling ut fra medisinske behov — uavhengig av kjønn, sosial stilling, politisk eller etnisk tilhørighet. Lovverket bør endres slik at papirløse innvandrere har rett på nødvendig helsehjelp, også når tilstanden ikke er akutt livstruende. I Sverige finnes det allerede flere helsesentre for denne gruppen, og erfaringen viser at behovet er stort. Frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Røde Kors må få tilskudd til drift av lavterskel helsetilbud for utsatte grupper. Videre må helsepersonell sikres rett til å kunne yte relevant helsehjelp til papirløse innvandrere uten å risikere rettslig etterspill.

Etter at jeg 28.01.09 på BT.no tok til orde for etablering av helsetjenester for ulovlige innvandrere også i Bergen, har det kommet en storm av sinte motinnlegg. Mange er redd for at slike helsetjenester vil gå på bekostning av helsetilbudet til Norges innbyggere. Men det er ikke de kronene som kommer til å ruinere det norske helsevesen. Venstre deltar svært gjerne i debatten for å få et bedre helsevesen, men vil ikke være med å sette utsatte grupper opp mot hverandre. La meg også få påpeke at det er kommet en feil inn i nettartikkelen. Det er Kirkens Bymisjon jeg ønsker å utfordre — ikke Kirkens nødhjelp.

Det må være mulig å kunne ha to tanker i hodet på en gang. Politiet må selvfølgelig få gjøre jobben sin med å frakte ulovlige innvandrere ut av landet. Men helsevesenet må også få gjøre sin jobb; å redde liv, behandle sykdom, forebygge komplikasjoner og hindre smittespredning. Hvis en fyllekjører krasjer bilen og kommer til legevakten for å få sydd et kutt i hodet, har vi som leger ikke lov å varsle politiet så lenge det ikke er fare for at nye alvorlige lovbrudd vil skje. Det høres kanskje urimelig ut, men alternativet er at lovbrytere ikke tør å oppsøke helsevesenet og blir gående med ubehandlet sykdom. Faren er at nettopp dette skjer med ulovlige innvandrere — og det er verken humant akseptabelt eller særlig fornuftig!

Gunn-Vivian Eide
fylkestyremedlem i Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**