Visjonsløst fra Arbeiderpartiet

Venstres nestleder Trine Skei Grande mener Arbeiderpartiets program er visjonsløst og ikke tar innover seg at viktige reformer må på plass i neste stortingsperiode

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Arbeiderpartiet tar ikke inn over seg at vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet, bygge kunnskapssamfunnet og reformere velferdssamfunnet.

Ikke troverdig om skole
Den største utfordringen norsk skole står ovenfor er mangel på kvalifiserte lærere. Ap evner ikke å prioritere flere og bedre lærere i sitt program.

Tavle

Foto: Microsoft Clip art

– Det har de heller ikke gjort i inneværende regjeringsperiode. Når de går for utvidet skoledag, er det en katastrofe for norsk skole som allerede i dag lider av lærermangel.

– Hvordan skal de skaffe til veie flere lærere til å ta unna flere undervisningstimer når det allerede i dag er lærermangel, spør Trine Skei Grande.

– Jens Stoltenberg får ikke verdens beste skole uten først å sørge for at vi har verdens beste lærere, sier Skei Grande som er skuffet over at Ap konsekvent har stemt ned Venstres forslag om større lærersatsing og lærerrekruttering.

Ros for vilje til rus-satsing, men ingen radikale løsninger for fremtidens velferdssamfunn
Det er bra at Ap omsider vil prioritere rusomsorgen.

sprøyte

– Det er på høy tid fordi regjeringen har foretatt en grov nedprioritering av rusavhengige og rusomsorgen i sin regjeringsperiode, sier Trine Skei Grande.

– Det gjenstår nå å se om Bjarne Håkon Hanssen evner å prioritere mer penger til rusomsorgen og er villig til å ta i bruke nye og radikale løsninger for å gi rusavhengige et mer verdig liv, sier Skei Grande.

Flere helseoppgaver må i framtiden løses nærmere den enkelte borger. Dette krever en omfordeling av ressurser til kommunene og primæhelsetjenesten.

– Det gir mer behandling, bedre pleie og omsorg i folks nærmiljø, sier Skei Grande som mener Ap fremdeles legger opp til en sentralisert og toppstyrt velferdsstat

Miljø, olje

Foto: Luth

Nedprioriterer miljøpolitikken
Venstre er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke slår fast at Lofoten og Vesterålen skal skjermes for oljeaktivitet i neste stortingsperiode.

– Dette øker presset på Sosialistisk Venstreparti som har sagt de vil slåss mot oljeaktivitet i havområdet, men som hittil har nølt med å stille Arbeiderpartiet til veggs i saken, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**