– Lihku Beivviin!

– Gratulerer med Samefolkets dag som feires i dag den 6. februar, sier Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt fra Karasjok og Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt gratulerer med Samefolkets dag.

Vera Lysklætt gratulerer med Samefolkets dag.

Bakgrunnen for at nettopp denne dagen ble valgt er at det første samiske landsmøtet ble avviklet den 6. februar 1917 i Trondheim. Det var første gang i historien at nord- og sørsamer fra forskjellige land ble samlet til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Møtet samlet over hundre deltakere, en stor andel av dem var kvinner og det var Elsa L. Renberg som sto bak initiativet til møtet.

Offisiell flaggdag i Norge
Samefolkets dag ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

I 2003 ble 6.februar offisiell flaggdag i Norge, derfor flagges det med det samiske og det norske flagget ved offentlige bygg i dag — også utenfor Stortinget. Kustneren Astrid Båhl fra Skibotn har formgitt det samiske flagget som er felles for alle samer og Isak Saba fra Nesseby skrev i 1906 samefolkets sang: "Sámi Soga lávlla".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**