Mangler ambisjoner for elever og lærere

– Regjeringens lærermelding er bare halvgjort, og jeg synes det er trist at SV-statsrådene i Kunnskapsdepartementet demonstrerer manglende ambisjoner for både elever og lærere når de ikke slår tydelig fast at den nye utdanningen skal være femårig, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Trine Skei Grande er skuffet over at regjeringen ikke ønsker 5-årig lærerutdanning.

Trine Skei Grande er skuffet over at regjeringen ikke ønsker 5-årig lærerutdanning.
Foto: Rune Kongsro

I dag la Regjeringen frem den lenge bebudede stortingsmeldingen om læreren og lærerrollen, vel to år etter at NOKUTs evalueringspanel leverte en rapport som slaktet den nåværende utdanningen, samt anbefalte å utvide den til fem år. I etterkant av rapporten har blant annet Utdanningsforbundet og KS varslet at de ønsker en femårig lærerutdanning.

Vil ha mer tid til praksis
– Jeg er svært skuffet over at statsrådene Aasland og Solhjell — til tross for den lange tiden de har brukt — ikke vil slå tydelig fast at den nye utdanningen skal være femårig. Meldingen peker i riktig retning, men statsrådene tar ikke steget fullt ut og innfører krav om en mastergrad for grunnskolelærerne. Det er en alvorlig mangel ved meldingen, understreker Skei Grande, som viser til at Venstre tidligere har fremmet forslag om å iverksette en ny og forbedret femårig allmennlærerutdanning.

– Det sier seg selv at man ikke får tilstrekkelig tid til fordypning og mer praksis innenfor et fireårig løp uten at det ene skal gå på bekostning av det andre. Derfor kommer Venstre til å arbeide for at den nye utdanningen blir utvidet til fem år, blant annet med mer vekt på praksis og dannelseselementer fra historie og RLE, sier Skei Grande.

 Det er et klart behov for satsing på videreutdanning av lærere.

Det er et klart behov for satsing på videreutdanning av lærere.
Foto: Microsoft Clip art

Bryr seg ikke nok om lærerne som allerede er i skolen
– Det er også et åpenbart behov for en utvidet satsing på systematisk videreutdanning. Venstre har som ambisjon at alle lærere i alle fag skal få videreutdanning — ikke bare noen lærere i enkelte fag slik som Regjeringen legger opp til, poengterer Skei Grande, som viser til at Regjeringens opplegg innebærer at det vil ta et sted mellom 30 og 40 år før alle norske lærere får systematisk videreutdanning.

– Det ville vært naturlig å koble de forsterkede fagkravene for å undervise tettere sammen med videreutdannings-instituttet, for på denne måten å sikre topp kompetanse både for nye lærere og lærere som allerede er i skolen, sier Skei Grande, som også savner målrettede seniortiltak for å få lærerne til å stå lengre i jobb.

 Regjeringen presenterer ikke gode tiltak for å møte lærermangelen.

Regjeringen presenterer ikke gode tiltak for å møte lærermangelen.
Foto: Microsoft

Ikke nok fokus på rekruttering
Skei Grande er derfor ikke fornøyd med Regjeringens tiltak i forhold til den kommende lærermangelen. Beregninger viser at Norge vil mangle ca. 16 000 lærere i løpet av ti år. Det er derfor behov for en helhetlig tilnærming til rekruttering slik Venstre tidligere har fremmet forslag om. Venstre mener bl.a. at en femårig lærerutdanning vil øke statusen og søkningen til yrket.

Noen lyspunkter
Etter Venstres mening finnes det imidlertid flere positive tiltak i stortingsmeldingen.

– Venstre støtter blant annet differensieringen i to utdanningsløp, og mener at forslagene om mentor- og traineeordning er riktige grep fra Regjeringens side. Men totalbildet er av en regjering som bare vil noe halvveis med sin lærersatsing, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**