Vil ha mer åpenhet i Siljan kommune

Siljan Venstre vil alltid jobbe for åpenhet i folkevalgte organ. Det er en viktig forutsetning for et godt demokrati at innbyggerne er informert og kan følge med på det som skjer i bl.a kommunestyret og formannskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Derfor ble vi meget forundret over at det var planlagt en godt forberedt presentasjon av regjeringens krisepakke i kommunestyret, uten at verken kommunestyre representanter eller befolkningen generelt visste om dette på forhånd.

Siljan Venstre etterlyste orienteringen da vi trodde at den ikke ville komme, fordi det ikke sto noe om dette i innkallelsen. Vi mener at virkningene av regjeringens krisepakke for Siljan er av så stor offentlig interesse, at det burde vært informert på forhånd om at orienteringen ville skje. Både for kommunestyrerepresentantene, men like mye for befolkningen generelt. Kanskje til og med pressen ville valgt å prioritere og komme da.

Derfor hadde Venstre følgende merknad til innkallelsen av kommunestyremøte: Tonje Løwer Gurholt (Felleslista H, KrF og V) hadde en merknad til møteinnkallingen hvor det ble spurt om en orientering angående regjeringens tiltakspakke. Hun ba også om at det for senere blir offentliggjort i innkallelsen når det er orienteringer av større betydning.

Kommunestyret startet med en halvtimes orientering om Geoparken. Det sto det heller ikke noe om på nettsiden slik at innbyggerne kunne vite om det, men kun som informasjon i brevs form til kommunestyrerepresentantene. Dette mener vi også kunne vært en presentasjon av interesse for befolkningen, men som de dessverre ikke hadde forutsetning til å vite skulle skje.

Vi har i mange sammenhenger etterlyst bedre informasjon om møter i de folkevalgte organ i Siljan. Enda er det f.eks ikke lagt ut en samlet oversikt over møteplan for kommunestyret, formannskap og andre utvalg. Det er bare ett av tiltakene undertegnede har mast på i lang tid.

Hvis vi ønsker at innbyggerne skal engasjere seg i lokalpolitikk, må det som et minstekrav være enkelt for de å vite når og hvor møtene foregår, og om hvilke saker og større orienteringer som vil tas opp på møtene. Dette kommer Venstre til å stå på for helt til vi lykkes!

Tonje Løwer Gurholt

Avis, Varden

Varden har en reportasje om saken på sin nettside HER>>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**