Tonje Berger Ausland til Venstrelandsmøtet

Tonje Berger Ausland vann kampvotering på fylkesårsmøtet og blir ein av fem utsendingar frå Aust-Agder Venstre til landsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Berger Ausland

Foto: Jan Kløvstad

i Venstre i Stavanger 24.-26. april. Dei andre utsendingane blir stortingskandidat Øystein Haga, Grimstadordførar Hans Antonsen, den nye fylkesleiaren Arnt Gunnar Tønnessen, Anne Marit Tørå frå Arendal og Olaf Engestøl frå Iveland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**