Miljøløft gjennom Bergensbanen!

Hordaland Venstre krever tiltak som sikrer at reisetiden mellom Bergen og Oslo er reduseres til fire timer innen år 2020! Ringerikstunnelen må bygges, det må selvsagt bygges dobbeltspor mellom Bergen og Arna og strekningen Arna-Voss må rustes opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hordaland Venstre krever videre at følgende tiltak iverksettes for å bedre standarden på Bergensbanen:

• Dobbeltspor gjennom Ulriken må prioriteres i Nasjonal Transportplan (NTP).
• Regjeringen må følge opp løfter om å bevilge penger til å ruste opp og bygge krysningsspor på Vossabanen.
• Ringerikstunnelen må prioriteres i NTP, og strekningen Hønefoss—Oslo tilrettelegges for høyhastighetstog.
• En kraftig økning av midler til vedlikehold i form av nye skinner, sviller, pukkfornyelse, isolatorer på strømforsyningsanleggene, samt tiltak på kjøreledningen og signalanleggene må prioriteres, i tillegg til arbeidet med mobildekning langs hele banen og forbedring av fasiliteter for de reisende på toget.
• En togtunnel mellom Takvam og Trengereid må bygges snarest.
• Driften av Vossabanen må settes ut på anbud. Anbudet må sikre en enhetlig takst i hele Bergensområdet, økt punktlighet, bedre service og bedre kvalitet for de reisende på hele strekningen.

Uttalelsen ble vedtatt på Hordaland Venstres årsmøte søndag 8. februar på Stord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**