Programarbeid og jubileum i Troms

Helgas styremøte og fylkesårsmøte i Troms Venstre er overstått, og det ble mye politikk når hele Stortingsprogrammet skulle gjennomgås, men også sosialt med middag og kultur til dessert på Bardufosstun lørdag kveld da Målselv V hadde jubileumsprogram for Venstres 125.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dørum på Bardufoss 09
Odd Einar og Roar på Bardufoss

Venstrefolk fra 9 kommuner deltok, til sammen 28 mandater. Nytt lokallag på plass var Bardu, som fikk etablert nytt lokallagsstyre dagen før de ankom. Odd Einar Dørum var gjest og innleder både i Bardu og Målselv. Han var fredag på besøk på Målselv lensmannskontor og Viken senter.

Trio Haugli Målselv 09

Trioen Vidkunn, Are og Roald Haugli spilte fele ved åpningen lørdag formiddag.

Jan Fjellstad og Lillian Hessen

Det ble jobbet med Stortingsprogrammet både lørdag og søndag. Vesentlig endringsforslag kom til kapitlet om Nordområdene. (Se egen sak.)
Stor spenning var det rundt EU-spørsmålet, der et stort flertall gikk inn for å redusere forslaget, slik at Venstre bare forholder seg til folkeavstemninger om søknad og søknadsresultat. Dette synet ble uttrykt både av ja- og neifolk.

På bildet: Møteledere lørdag: Lillian Hessen og Jan Fjellstad.

Troms Venstre støtter programinnstillinga om kommuneoppgaver og en prosess som gir færre kommuner, men stort rom for lokal medbestemmelse i grenseoppganger og samarbeidspartnere for kommuner som eventuelt slås sammen. Venstre setter ingen konkrete grenser for hvor liten en kommune kan være i et land som også består av øyer.

Det var ellers et betydelig antall endrings og tilleggsforslag som ble stemt over. De som ble innstilt fra Årsmøtet framsendes til Landsstyret, men det er fortsatt mulighet for alle til å være med individuelt i prosessen.

Årsmøtet vedtok tre uttalelser:
•Nei til olje i Lofoten og Vesterålen
•Nordområdepolitikk (også programinnspill) og
•Venstre krever 5-årig allmennlærerutdanning.

Utsendinger

Maria Serafia Fjellstad
Jonas Stein Eilertsen på Bardufoss 09
Øystein Nilsen

Fylkesårsmøtet valgte enstemmig 5 utsendinger til Landsmøtet i Stavanger. I tillegg reiser Roar Sollied (sentralstyret), Jonas S Eilertsen ( UV-sentralstyre) og Øystein Nilsen (Landsstyret.)

Utsendinger til LM 2009 24 — 26 april 2009 i Stavanger:

Maria Fjellstad
•Lillian Hessen
•Renate Moldenæs
•Elin Katrine Sandvik
•Morten Skandfer
Vara:

Elin og Knut i UV Troms

1. Maria Fangel
2. Vidkunn Haugli
3. Jan Fjellstad
4. Toril Kjelstrup
5. Arve Cruickshank
6. Marit Hjalmarsen
7. Steffan Normann

Det ble også valgt valgkomite, som innstiller til Årsmøtet i 2010:
Lillian Hessen, Rolf Austgard og Bitten Barmann Jensen (leder) + UV

Rønning Tollefsen

Unge Venstre var bedre representert enn på mange år. Ny leder for Troms UV, Elin Katrine Sandvik, fikk også plass blant utsendingene til LM. På bildet sammen med en stødig gjenganger på venstres møter, Knut Figenschou.

Lørdag kveld, etter middagen, kåserte Vidkunn Haugli og Rønning Tollefsen(tv),

Vidkunn og Rolf med Lena Jinnegren

mens Lena Jinnegren (i midten tv) bidro med norske og svenske viser.
Vidkunn berettet om venstrelokallagenes tilblivelse, deres endelige begravelse og gjenoppstansdelse. Arrangør for denne delen var Målselv Venstre, og Rolf Austgard tok seg av introduksjonene. Ca 35 deltok på kvelden.

Asbjørn og Lillian Hessen 09

Blant deltakerne var ordfører Lillian og gammelordfører Asbjørn Hessen fra Kvæfjord. Og vi

Steffan Normann fra Ibestad

hørte utover kvelden Steffan Normann fra Ibestad i taffelmodus…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**