VALGKAMPMEDARBEIDER I VENSTRE

Rogaland Venstre søker valgkampmedarbeider frem til valget høsten 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Arbeidet består av organisatoriske og politiske gjøremål i forbindelse med valgkampen. Valgkampmedarbeideren organiserer ulike aktiviteter, holder kontakt med medlemmene, følger opp toppkandidatene, og tar unna annet forefallende arbeid.

Stillingen er 50% fra tiltredelse og frem til 31. juli. Etter dette er stillingen 100% frem til valget. Stillingen lønnes etter avtale.

Søkeren bør ha erfaring med valgkamp, kunne jobbe selvstendig og være initiativrik. Søkeren må dele Venstres politiske grunnsyn. Det må påregnes en del arbeid på ettermiddag/kveld, spesielt når det nærmer seg valget, og noe reiseaktivitet.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til fylkesleder Helge Solum Larsen, på telefon 928 37 655.

Søknad og CV sendes til:
Rogaland Venstre på epost, her.

Søknadsfrist: 20. februar 2009
Arbeidssted: Stavanger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**