Vi må ta narkomane på alvor

De siste månedene har rusomsorgsproblematikken blitt fremhevet i den offentlige debatten, spesielt av Bergens Tidende. Det er mange meninger, men alle er enige om én ting: Dagens ruspolitikk er feilslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det finnes mellom 11.000 og 15.000 sprøytenarkomane i Norge i dag, og svært mange av disse befinner seg i Hordaland, primært i Bergen. Hordaland Venstre mener at det er på tide å ta narkomane på alvor, og å lytte til fagmiljøene og de narkomane selv, ikke fordommene.

Debatten har stort sett omhandlet heroinassistert behandling, spesielt etter at helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen åpnet opp for dette tiltaket i høst. Unge Venstre har i mange år kjempet for dette livreddende tiltaket, men det er likevel bare ett av mange tiltak som må gjøres for å gi verdigheten tilbake til de narkomane.

Hordaland Venstre krever derfor at følgende tiltak snarest blir gjennomført:

Nedleggingen av rusinstitusjoner må stoppes, og behandlingstilbudet for alle typer rusavhengighet må styrkes.
Man må øke antall behandlingsplasser, spesielt for mennesker under 25 år, slik at samfunnet kan hjelpe unge mennesker ut av rusavhengighet på et tidligere tidspunkt.
Det må tilbys behandling som er tilpasset den enkelte, bl.a. rusmiddelfrie langtidsplasser/kollektiv og institusjoner som er spesialisert for å gi samtidig behandling av rus og psykisk lidelse.
Aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må fjernes, og det må satses på tidlig intervensjon mot unge rusmisbrukere.
Ventetiden på LAR-behandling må reduseres til maksimum 3 måneder.
Kommunene må settes i stand til å raskt kunne tilby egnede botilbud med faglig kvalifisert bemanning.
Opprette et sprøyterom i Bergen med hjelpetiltak knyttet til generell helse og psykiske problemer

Uttalelsen ble vedtatt på Hordaland Venstres årsmøte på Stord 8. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**