Mer åpenhet

Åpenhet i folkevalgte organ, er en sak jeg alltid vil engasjere meg i. Det er en viktig forutsetning for et godt demokrati at innbyggerne er informert og kan følge med på det som skjer i kommunestyrer, fylkesting og på stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Derfor ble jeg forundret når det var planlagt en presentasjon av regjeringens krisepakke i kommunestyret i Siljan, uten at kommunestyrerepresentanter eller befolkningen visste om dette på forhånd.

Venstre har i mange kommuner etterlyst bedre informasjon om møter i de folkevalgte organ. Det må som et minstekrav være enkelt for innbyggerne å vite når og hvor møtene foregår, og om hvilke saker og større orienteringer som tas opp på møtene.

Venstre har foreslått lobbyregister på Stortinget, som ville sikret åpenhet om hvem som oppsøker stortinget for å påvirke saker til behandling. Dessverre ikke vedtatt.

Venstre har fremmet forslag som ville sikre fullt innsyn i stortingsgruppenes regnskap. Dessverre ikke vedtatt.

Som stortingskandidat for Telemark Venstre kan jeg garantere at jeg vil fortsette å jobbe for åpenhet i forvaltningen gjennom politiske vedtak, i motsetning til enkelte andre partier som kun har det som fagre ord i sitt partiprogram.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**