Stiller spørsmål ved den politiske organiseringen

Gruppeleder for Time Venstre, Ingebjørg K. Undheim stiller i en interpellasjon spørsmål ved hvordan den politiske organiseringen i kommunen fungerer. Hun ber blant annet om at det fremmes en sak i kommunestyret om evaluering av representantenes innflytelse i lokalpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les hele interpellasjonen her:

HVORDAN FUNGERER DEN POLITISKE ORGANISERINGEN?

Ingebjørg Undheim

Ingebjørg Undheim

I sist kommunestyreperiode ble det nedsatt et utvalg som skulle se på den politiske organiseringen i Time kommune. Bakgrunnen var bl.a. at det var ønskelig å vitalisere kommunestyret og bli kvitt stempelet som "A-og B-politiker". På bakgrunn av utvalgets arbeid ble det vedtatt ny organisering med virkning fra denne kommunestyreperioden vi nå er inne i.

Etter at vi nå er kommet godt igang i denne perioden er mine spørsmål til ordføreren:

1. Mener ordføreren at kommunestyret er blitt vitalisert, og at det enkelte kommunestyremedlem har reell innflytelse på avgjørelser som blir tatt?

2. Er ordføreren av den oppfatning at informasjon blir gitt i de riktige fora? Kunne en del av informasjonen som f.eks gis i Formannskapet i stedet vært gitt i kommunestyret?

3. Det hender at vi som gruppeledere/kommunestyrerepresentanter via media får kjennskap til hva ordføreren, på vegne av Time kommune, mener i gitte politiske saker. Hvilke tanker gjør ordføreren seg til at gruppelederne/ kommunestyrerepresentantene blir mer informert gjennom media enn direkte fra ordføreren?

På bakgrunn av mine spørsmål til ordføreren ønsker Venstre å fremme følgende forslag:
Kommunestyret ber ordføreren legge frem sak der kommunestyret evaluerer egen innflytelse som kommunestyrerepresentanter/ utvalgsrepresentanter samt evaluerer informasjonsflyten og måten det informeres på i utvalg/Formannskapet/Kommunestyret.

Med vennlig hilsen
Gruppeleder Time Venstre
Ingebjørg K.Undheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**