Interpellasjon: Åpenhet i forvaltningen

Klæbu Venstre ønsker at det skal være enkelt for Klæbus innbyggere og politikere å følge med i det som skjer i samarbeidsutvalgene på skoler og barnehager, og tilsvarende forum hos andre kommunale tjenesteytere. Vi fremmet derfor en interpellasjon til kommunestyret 5.februar 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til Kommunestyremøte 5. februar 2009

"Åpenhet i forvaltningen"

Under posten referater og meldinger legges det som har vært til ettersyn før møtet. Dette er etter Klæbu venstres oppfatning en meget viktig post fordi det er der samarbeidsutvalgene på skoler og barnehager, og tilsvarende forum på andre kommunale tjenesteytere blir gjort offentlig. Denne posten blir oftest meget kort, og det kan tenkes at det skyldes at disse papirene av tidshensyn ikke blir grundig nok gjennomgått.
Nå har vi fått en meget god IT-plattform der alt av sakspapirer legges ut på nett. Dette er oversiktlig og effektivt. I tillegg til sakspapirer kommer referat fra eldrerådet ut på denne portalen.

Forslag:
Klæbu Venstre foreslår at referater fra SU på skoler og barnehager, tilsvarende utvalg på sykehjem, og barne/familietjenesten, referat fra ungdomsråd, og eventuelt andre relevante forum legges ut på nett slik at posten referater og meldinger får en bedre og mer forberedt behandling på kommunestyremøtene.

Et alternativ, hvis det er mer hensiktsmessig, er at disse dokumentene fordeles til utvalg for tjenesteyting og NMS.

Ordføreren svarte at dette vil komme i løpet av 2009, noe vi er godt fornøyd med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**