Stans i utflytting av statlige arbeidsplasser

I dagens spørretime tok Venstres Leif Helge Kongshaug og Lars Sponheim et oppgjør med Regjeringens manglende evne til å flytte ut statlige arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sentraliseringens pris
Tirsdag 03.02.09 ble rapporten "Sentraliseringens pris" overrekt Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Rapporten har sett på kostnader og virkninger av sentralisering. Rapporten viser tydelig at utflytting av kompetansearbeidsplasser fra det sentrale Østlandsområdet har vært en suksess.

Sp uten gjennomslag
– Bondevik II – Regjeringen flyttet ut 1000 arbeidsplasser til distriktene. Den sittende Regjering har klart å etablere 17 nye stillinger ute i distriktene, ikke akkurat det Sp lovte før valget i 2005 sier Leif Helge Kongshaug, som minte Meltveit Kleppa på at Senterpartiet lovte å flytte ut 15 % eller 6000 statlige arbeidsplasser.

Mer sentralisering med Sp i Regjering
– Senterpartiets hovedæren har vært å flytte arbeidsplasser ut i distriktene for å motvirke sentralisering, det har de ikke fått gjennomslag for. Aldri før har flyttestrømmen vært så stor fra små distrikt til regionale sentrum som under denne Regjeringen, fortsatte Lars Sponheim. – Nå kan ikke Senterpartiet få all skyld for dette alene, da høykonjunkturen vi har vært inne i har medført et press på de større regionene, men den sittende Regjeringen har heller ikke prøvd å motarbeide fraflyttingen fra distriktene. Denne Regjeringen har vist en manglende evne til å bruke virkemiddelapparartet de har til rådighet for å motvirke fraflyttingen, avslutter Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**