Storken i fare

Helse Bergen har varslet sparetiltak som medfører at fødeavdelingen Storken på Haukeland Universitetssykehus stenges. Stortingskandidat for Venstre Gunn-Vivian Eide, som i sin tid var en av initiativtakerne til fødeavdelingen, er nå blant dem som kjemper for å bevare Storken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunn-Vivian

— Helseministeren snakker varmt om lavterskeltilbud, slik at veksten i helsesektoren skjer i primærhelsetjenesten og gode lavterskeltilbud prioriteres. Storken er midt i blinken i så tilfelle, og da blir nedleggelsen uforståelig, sier Eide til ba.no.

Det fødes cirka 1200-1300 barn på Storken hvert år. Eide mener det er betenkelig at man legger ned den billigste av fødeenhetene på KK for å spare penger.

— Storken er en billig fødeenhet. Utgiftene til fødsler på KK vil derfor øke, samtidig som friske fødende får et dårligere tilbud og mindre valgfrihet knyttet til fødsel, sier Eide.

Les mer på ba.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**