Venstre inviterer til åpent møte om lavutslippsøkonomien

I forbindelse med at Teknologirådet legger frem anbefalingene fra prosjektet "Plan B — verdiskaping for lavutslippsøkonomien", inviterer Venstre partigruppene og andre interesserte til diskusjon og åpent møte på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


På møtet mottar Stortingets Energi- og miljøkomité, ved leder Gunnar Kvassheim, Teknologirådets rapport med anbefalinger.

Tid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 11.00 – 12.45. Oppmøte kl 10.45.
Sted: Stortinget, rom T-614 (inngang Prinsensgate 26, ved Halvorsens konditori)

Program:

Innledning v/Teknologirådets direktør Tore Tennøe og prosjektleder Jon Fixdal:
Hva kan norske myndigheter gjøre for å stimulere en rask og målrettet omstilling av norsk næringsliv til lavsutslippsøkonomiens krav?

Respons fra:
* Idar Kreutzer, konsernsjef Storebrand
* Alfred Nordgård, teknologidirektør Norske Shell
* Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets Energi- og miljøkomité
* Marius Holm, nestleder Bellona

Paneldebatt med anledning til å stille spørsmål fra salen.

 Venstres Gunnar Kvassheim vil kommentere Teknologirådets anbefalinger til klimavennlig omstilling av norsk næringsliv.

Venstres Gunnar Kvassheim vil kommentere Teknologirådets anbefalinger til klimavennlig omstilling av norsk næringsliv.
Foto: Rune Kongsro

Bakgrunn:
Utslippene av klimagasser øker, og behovet for raske utslippskutt tiltar. Samtidig påvirker klimautfordringene i økende grad forretningsmuligheter, konkurranseforhold og selskapers omdømme. Selskaper vil måtte redusere utslipp og utvikle varer og tjenester tilpasset lavutslippsøkonomiens krav.

Omstillingen av næringslivet bør starte nå. En rask omstilling vil gi norske virksomheter konkurransefortrinn i forhold til virksomheter som utsetter omstillingen. De som venter må forberede seg på en langt raskere og mer smertefull omstilling når den først kommer.

Teknologirådets ekspertgruppe har vurdert hva norske myndigheter kan gjøre for å stimulere omstilling av norsk næringsliv. Anbefalingene legges frem på møtet.

Registrer din påmelding her innen mandag 23. februar kl 10:00. Deltakelse er gratis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**