– Løfter om rensing brytes

I går ble det gjort kjent fra StatoilHydro skisserer et opplegg der det kan bli nødvendig å skyve på rensingen av gasskraftverket på Mongstad. — Nok en gang ser vi at regjeringens løfter er dårlig kvalitetssikret når det gjelder tidfesting av rensing, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gunnar Kvassheim er skuffet over renseopplegget på Kårstø.

Gunnar Kvassheim er skuffet over renseopplegget på Kårstø.
Foto: Venstre

Rensingen kommer trolig ikke i gang før i tidligst i 2014 hvis man bare går for gasskraftrensing, og fem år senere dersom også avgassene fra oljeraffineriet skal være med i prosjektet, melder NTB.

Stadige utsettelser
– Vi har sett tilsvarende når det gjelder gasskraftverket på Kårstø. Regjeringen lovet fullskala rensing på Kårstø fra 2009. Nå jobbes det for rensing tidligst i 2012, og renseopplegget er heller ikke klarlagt, legger han til.

– Da regjeringen solgte ut disse renseprosjektene ut som en miljøseier, var det i realiteten langt igjen til målet og beheftet med stor usikkerhet. Mange er nok skuffet over å ha blitt ført bak lyset i disse sakene, påpeker Kvassheim.

Viktig med intensivert innsats
Han legger allikevel vekt på at det er viktig å jobbe videre med renseprosjektene.

– Intensivert innsats innen CO2 rensing er viktig fordi det kan bidra til å utvikle løsninger som kan gjøre det enklere og rimeligere å få utslippene ned også i andre land. Det kan bidra til økt oppsutning om klimaarbeidet internasjonalt, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**