Økonomiske rettigheter for foreldre/foresatte når barn under 18 år er på sykehus

Fylkesårsmøtet diskuterte økonomiske rettigheter for foresatte/foreldre som kommer opp i en situasjon hvor deres barn er innlagt for sykebehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Fylkesårsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Økonomiske rettigheter for foreldre/foresatte når barn under 18 år er på sykehus

Alle foreldre med syke barn under 13 år har rett til å være hjemme med barnet inntil 10 dager i året og få utbetalt full lønn for dette. Ordningen opphører fra barnet er fylt 13 år. Det kan ikke være riktig at lovverket ikke skal omfatte en ordning som sikrer foreldre lønn ved å følge barn på sykehus, også etter at de har fylt 13.

Vestfold Venstre ønsker å oppfordre Stortinget til å utarbeide økonomiske rettigheter til foreldre/foresatte med barn under 18 år som er innlagt på sykehus.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**