Sør-Trøndelag Venstrekvinnelag er stiftet

Den 8. november skjedde det endelig — vi restiftet Sør-Trøndelag Venstrekvinnelag, med 14 kvinner fra lokallag i hele Sør-Trøndelag til stede ved Ila Skole i Trondheim. Det er Bente Kjøsnes (bildet), Ragna Leth-Olsen, Eva L. Enge og Wenche Storvik som har tatt initiativ til å få restiftet laget, etter en sommer og høst med forberedelser og innsats.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bente Kjøsnes

Bente Kjøsnes

På stiftelsesmøtet ble det valgt et interimstyre, som skal sitte til det velges et styre i laget ved Årsmøtet i februar/mars 2009. I interimstyret sitter: Randi Rognes fra Midtre-Gauldal, Ragna Leth-Olsen fra Bjugn og Eva L. Enge og Wenche Storvik, begge fra Trondheim. Valgkomite er: Bente Kjøsnes fra Trondheim, Sissel Godal fra Rissa og Jorunn Synnøve Haugen fra Midtre-Gauldal.

Tanken bak etableringen med et eget kvinnepolitisk nettverk for Venstre i Sør-Trøndelag, er å skape en arena for diskusjoner hvor tema som opptar kvinnene i Venstre blir satt på dagsorden. Vi ønsker også å stimulere til at kvinner skal bli mer engasjerte og aktive politisk, og håper på at flere kvinner som sympatiserer med Venstres standpunkter blir med og engasjerer seg i Sør-Trøndelag Venstrekvinnelag, og gjerne møter på de forskjellige temamøter som arrangeres framover. Det vil bli holdt 3 temamøter i året, hvorav det ene sammenfaller med Årsmøtet i februar/mars.

Vi oppfordrer alle som vil bli med til å registrere seg i Norges Venstrekvinnelag (via f.eks. Venstres internettsider). Har du registrert din adresse/tilhørighet i Sør-Trøndelag når du melder deg inn, vil du slik automatisk registreres som medlem av Sør-Trøndelag Venstrekvinnelag.

Vi takker alle oppmøtte den 8. november 2008 for en aktiv og fin deltakelse, og et minneverdig både tema- og stiftelsesmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**