Temamøte om kvinnelige gründere

Venstrekvinnelaget i Sør-Trøndelag inviterer til årsmøte og temamøte om kvinnelige gründere: “Kvinner som tør” den 7. mars på ISAK. Møtet er åpent for alle, også de som ikke er medlemmer av Venstrekvinnelaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tid: 7.mars 2009, kl.12.15 — 15.45
Sted: Klubben, ISAK

Dagsorden:

Kvinne

12.15 — 13.15: Årsmøte (egen dagsorden).
13.15 — 13.45: Lunsj
13.45 — 14.15: May Martinsen, Innovasjon Norge Sør-Trøndelag
14.15 — 14.45: Wenche Wulff Rønningen fra Busetgrenda (Budalen), Forhollhogna
fjellmeieri.
14.45 — 15.00: Kaffepause
15.00- 15.45: Debatt (spørsmål fra salen, diskusjon om veien videre) og avslutning.

I forhold til servering er vi nødt til å ta inngangspenger på kr. 100,-
Kaffe koster kr.25,- (men da kan du drikke så mye kaffe du måtte ønske.)

Påmelding til Eva Lyngaas Enge på e-post: [email protected] eller på mobil: 95160736.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**