Vil prioritere marine ressurser

Troms Venstres årsmøte sier nei til ny oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Utvinning er ikke bare dårlig klimapolitikk, men også dårlig næringspolitikk. Satsning på fiskerinæring, turistnæring og fornybar energi vil lide av mer oljeutvinning, mener fylkesårsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse fra Troms Venstres fylkesårsmøte.
Bardufoss 8.2.2009

Nei til olje i Lofoten og Vesterålen!

Troms Venstres årsmøte sier nei til ny oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Det er ikke bare dårlig klimapolitikk, men også dårlig næringspolitikk. Satsning på fiskerinæring, turistnæring og fornybar energi vil lide av mer oljeutvinning.

Troms Venstre ønsker et bærekraftig og fornybart samfunn. Det er et samfunn som ikke baserer seg på fossil energi. Samtidig viser undersøkelser at potensialet for fornybar energi i Nord-Norge er enormt. Spesielt innenfor vindkraft, bølgekraft og vindmøller til havs ligger det et stort potensial.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Finnmarkskysten er utrolig rike og verdifulle, samtidig er de også svært sårbare. Det er oppvekstområde for flere av våre viktigste kommersielle fiskeslag, er rikt på korallrev og svamp og også hjem for flere viktige fuglearter. Oljevirksomhet vil gi økt belastning på allerede pressede økosystemer. I tillegg gjør utilstrekkelig oljevernberedskap at risikoen ved en eventuell oljeulykke er svært stor.

Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Trusselbildet mot livet i havet er sammensatt. Troms Venstre mener at det må gis beskyttelse til havområder, habitater og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge. Troms Venstre vil også konsekvent prioritere fisk og marine ressurser framfor olje i forvaltningen av norske havområder.

Troms Venstre mener det da er riktig både i et miljø, men også i et næringsmessig perspektiv, å satse på fornybar energi fremfor mer oljeutvinning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**