Eiendomsskatten

Kommunestyret har vedtatt nye takster for eiendomsskatten 2009 i Randaberg: 2 promille for bolig og fritidseiendommer og 5 promille for næringseiendommer. Bunnfradraget er satt til kr 400.000 for å få en mer balansert profil. Ap og KrF sikrer dermed kommunen en økt inntekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mindretallet (Sp, V, H og Frp) støttet først Sps forslag om videreføring av fjorårets takster og dermed en utsettelse – for å vurdere forslaget om nye takster i sammenheng med kommende 2010-budsjett. Videre mente mindretallet at man kunne vente til arbeidet med retaksering var avsluttet og folks eventuelle innvendinger var blitt kvalitetssikret og eventuelt rett. Og det tredje: Eiendomsskatteloven sier (kap 4 § 10) at takstene for eiendomsskatt skal fastsettes nettopp i budsjettmøte – innforstått ikke deles i to møter.
Flertallet (Ap og KrF) mente tiden var moden for innføring av de nye takstene, og feil ved takseringen ville bli rettet opp etterhvert.
Mindretallet ønsket også en mer balansert profil på beskatningen – en profil som både var sosialt og økonomisk motivert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**