Sri Lanka: Noe må skje raskt

Situasjonen for sivilbefolkningen i krigssonen på Sri Lanka er nå ytterst kritisk. Etter ytterligere opptrapping av krigen fra regjeringshærens side, nye brudd på folkeretten og angrep på enda et pressemedium, er det på høy tid med en samlet aksjon fra stormaktene med FNs velsignelse, mot myndighetene i Colombo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hans-Carl Tveit

Verden må innse at det er nødvendig med en øyeblikkelig humanitær våpenhvile som i neste omgang kan bane vei for en eventuell forhandlingsløsning.

Det synes nå ikke å være noen annen redning for den lidende sivilbefolkningen enn ved en våpenhvile. Vanlige erklæringer viser seg ikke å ha noen effekt i denne konflikten. De nevnte stormaktene må derfor nå snarest gjøre det klart at de ikke lenger kan akseptere den hensynsløse krigføringen. De må som stormakter kunne legge det nødvendige press på regjeringen i Colombo — eventuelt også gjøre bruk av økonomiske virkemidler.

Overfor et land som styres av kompromissløse regjeringsmedlemmer, tilsynelatende uten respekt verken for sine egne eller verdenssamfunnet, må alle krefter nå settes inn. Det må gjøres innlysende klart for denne regjeringen at den etniske konflikten ikke er over selv om motstanderen tigergeriljaen blir nedkjempet på slagmarken. Snarere vil det kunne bane veien for en ny fase i konflikten som vil kunne bli enda mer uforutsigbar for både regjeringen og landet ellers.

Den endelige fredsløsning vil foreligge først når også tamilenes rettigheter i landet er sikret fullt ut.
I dagens situasjon gjelder det først og fremst at den humanitære krisen i krigsområdet får en forsvarlig løsning.

Derfor må verdenssamfunnet nå kreve øyeblikkelig våpenhvile.

Hans-Carl Tveit, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**