Storhallen

Kommunestyret har anbefalt overfor “IKS-Idrett” at prosjektet Storhallen organiseres som et felles konsern med tre driftsstyrer for Sørmarka i Stavanger, Multihallen i Sandnes og Storhallen i Randaberg.
Venstres forslag fikk med seg et størst mulig mindretall (V, Sp, H og Frp).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Konsernet Storhallen er et prosjekt som har en kostnadsramme på 120 mill. Randaberg Idrettslag som initiativtaker og største bruker vil selge ut sin andel og overlate all økonomi og styring til IKS-Idrett. Vegvesenet har satt fram krav om ferdigstillelse i prosjektets forkant av nødvendig infrastruktur – inkludert veinettet og nytt kryss (kopling) Torvmyrveien og E39. Prosjektet er dermed skutt ut i tid.

Venstres ønske om selskapsmodell var å etablere et eget driftsselskap som var billigere, mindre byråkratisk og mer lokal forankret på brukersiden. Når RIL melder seg ut av ambisjonen om å få til sin egen Storhall, bør etter vår mening kommunen i det minste sikre seg styring på brukstid. Hvis dette IKS-konsernet styrt fra Stavanger kommune (største investor) gjør som det eier, vil mye av den lokale brukstiden i Randaberg bli en svært stor utfordring. Men det kan bli mange Viking-kamper!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**