Positiv snuoperasjon om telefonkatalogen

For kort tid siden ville ikke samferdselsministeren gå for en løsning med å speilvende dagens ordning med distribusjon av telefonkatalogen. – Senterpartileder og samferdselsminister Liv Signe Navarsete har vært inne i en god uke med snuoperasjoner både i forhold til blasfemi, men nå også i forhold distribusjonsordningen for telefonkatalogen, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren tok Venstres Gunnar Kvassheim opp saken med samferdselsministeren, og spurte om hun på sikt mente det bør innføres en ordning med distribusjon av telefonkatalogene slik at kun de som etterspør den mottar den. Se spørsmålet her.

Samferdselsministeren svarte ikke positivt på dette, men la vekt på å forbedre dagens reservasjonsløsning. Nå har hun snudd i følge en pressemelding fra departementet.

– Det er positivt at samferdselsministeren har snudd i en viktig miljø- og forbrukersak etter påtrykk fra miljøbevegelsen og Venstre. Dette viser at det nytter å legge press på regjeringen selv om regjeringen har flertallet bak seg i Stortinget, påpeker Kvassheim.

Venstre foreslo også i forbindelse med Rikets Miljøtilstand å speilvende ordningen. Det ville ikke de rødgrønne partiene på Stortinget støtte. Se innstillingen i saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**