Positiv støtte til Venstre om et uavhengig vegtilsyn

I dag ble innstillingen fra utvalget som skulle utrede behovet for et uavhengig vegtilsyn lagt fram for Samferdselsministeren. – Jeg er glad for at flertallet i utvalget støtter Venstre i synet på at det er viktig å opprette et uavhengig vegtilsyn for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre ønsker en klarere rollefordeling i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å opprette et uavhengig vegtilsyn.

Venstre ønsker en klarere rollefordeling i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å opprette et uavhengig vegtilsyn.
Foto: Jan Kløvstad

– Venstre ønsker dette med bakgrunn i prinsippet om at kontroll- og tilsynsoppgaver må foregå uavhengig av parter som har ansvar for økonomi og fremdrift i prosjekter. Venstre mener et slikt tilsyn også kan bidra til mer åpenhet og kvalifisert diskusjon om utfordringene innen trafikksikkerhet, uttaler Borghild Tenden

Venstre foreslo sammen med Høyre å opprette et uavhengig vegtilsyn i 2007. Se Venstres forslag her.

– Det haster nå å få et slikt uavhengig tilsyn på plass. Stadig flere mister livet i trafikken. Samferdselsministeren har nå brukt lang til på å utrede behovet for et eget tilsyn til tross for at nær samtlige interesserorganisasjoner har gitt klart uttrykk for at behovet er tilstede. Nå etterlyser jeg handling, påpeker Tenden

Etter flere år hvor trenden har gått i retning av færre drepte i trafikken i Norge, har denne positive utviklingen snudd. I følge statistikk fra SSB opplevde vi en økning i antallet drepte i trafikken i årene 2006-2008, mot bunnåret 2005.

– I dag driver Statens vegvesen tilsyn med eget arbeid. Venstre mener dette gjør det vanskelig for uavhengige aktører og offentligheten å få informasjon og innsyn. Det er også uheldig at Statens vegvesen sitter på alle sider av bordet innenfor et område som til enhver tid krever stor åpenhet og ydmykhet overfor publikum, legger hun til.

Tenden viser også til at tilsynsmyndigheter innen luftfarten og jernbanen er uavhengige, slik som luftfartstilsynet og jernbanetilsynet.

– Det er naturlig å utvide denne tilnærmingen til å også omfatte vegsektoren. Innenfor samferdselssektoren er det jo tross alt på vegene at flest mennesker årlig omkommer eller skades alvorlig, avslutter Tenden.

Les mer om utvalgets utredning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**