NAV: Foreslår automatisk rett til dagpengeutbetaling etter 14 dager

Venstres leder Lars Sponheim utfordret i dag statsministeren og Regjeringen til å innføre en automatisk rett til dagpengeutbetaling etter 14 dager, uavhengig om søknad om dagpenger er ferdigbehandlet av NAV eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Når systemet ikke fungerer etter intensjonene må vi være villige til å se på alle virkemidler, sier Sponheim.

– Når systemet ikke fungerer etter intensjonene må vi være villige til å se på alle virkemidler, sier Sponheim.
Foto: Rune Kongsro

Situasjonen i NAV var tema under dagens spørretime i Stortinget, der bl.a. statsminister Jens Stoltenberg deltok.
– Vi opplever en eksplosiv økning av antallet arbeidsledige, men den følger en like eksplosiv økning i søknader om dagpenger. Dessverre ser vi at NAV-kontorene på mange steder ikke er i stand til å ta unna køen, og at mange må vente alt for lenge på behandling av søknaden sin og dermed utbetaling av dagpenger man har rettmessig adgang til, sier Venstres leder Lars Sponheim.

Nye virkemidler
– Når resultatet blir at stadig flere blir henvist til sosialkontoret, mens de venter på søknaden må vi erkjenne at systemet ikke fungerer etter intensjonen og vi må være villige til å se på alle virkemidler for å få løst et akutt problem. Selv med økning av antall ansatte i NAV-systemet er det lite trolig at de klarer å ta unna køen fort nok, mener Sponheim og Venstres sosialpolitiske talsmann André N. Skjelstad.

 Skjelstad og Sponheim ba regjeringen vurdere å innføre en automatisk rett til dagpengeutbetaling etter 14 dager.

Skjelstad og Sponheim ba regjeringen vurdere å innføre en automatisk rett til dagpengeutbetaling etter 14 dager.
Foto: Rune Kongsro

Automatisk dagpengeutbetaling
Derfor utfordret Venstres leder statsministeren i dagens muntlige spørretime i Stortinget i dag på å gjennomføre en mer strukturell reform i NAV-systemet som utløser en automatisk dagpengeutbetaling 14 dager etter at søknad er levert inn, uavhengig om søknaden er ferdigbehandlet.

– På denne måten får vi med en enkel og ubyråkratisk ordning ryddet opp i de uverdige forholdene som mange i dag opplever, sier Sponheim som er glad for at statsministeren lovet å vurdere forslaget nøye i det arbeidet regjeringen skal gjøre de neste dagene og ukene.

Sponheim og André N. Skjelstad understreker imidlertid at dette haster og at Regjeringen bør komme til Stortinget med et slikt forslag i løpet av svært kort tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**